Partie

J. Strauss – “Zemsta Nietoperza” Adela, Ida

J. Strauss – „Eine Nacht in Venedig” (Noc w Wenecji ) –        Ciboletta

L. Bernstein – „Candide”Kunegunda, Paquette

Arie i fragmenty

P. Abraham

„Bal w Savoyu” – pieśń Całować umiem tak jak Tangolita
„Wiktoria i jej huzar” – duet Moja mama z miasta Yokohama

N. Dostal „Clivia”

aria Clivii
trio Manzanares

S. Jones “Gejsza” – aria Gejszy

E. Kalman „Księżniczka Czardasza”

Czardasz Silvy
duet Tłumy fraków
duet Co się dzieje, oszaleje

F. Lehar „Wesoła Wdówka”

Pieśń o Wilji
duet Usta milczą, dusza śpiewa
„Giuditta”  – Kto me usta całuje ten śni
“Hrabia Luxemburg” – duet Miła ma na mnie patrz
„Kraina Uśmiechu” – duet z herbatą
”Cygańska Miłość” – czardasz Kiedy skrzypki grają

P. Lincke „ Lysistrata”  – gawot Lecą świetliki, lecą

J. Offenbach „ Perichola” – aria ze śmiechem

„Orfeusz w Piekle”  – duet z Muchą

A. Sullivan “The Pirates of Penzance” – aria Mabel Poor wandering one

F. von Suppe „Bocaccio“ – tercet z liścikiem (jako Izabella)

J. Strauss “Zemsta Nietoperza” – czardasz Rozalindy

K. Zeller „Ptasznik z Tyrolu“  – wejście Krysi Krystynką z poczty jestem ja